Leer je kind omgaan met de nieuwe situatie
Scheiding

Hoe een scheiding ook verloopt en waarom ouders ook gaan scheiden, kinderen hebben vaak moeite met de scheiding van hun ouders. Dit is een steeds groter wordend probleem. Jaarlijks krijgen naar schatting 70.000 kinderen te maken met een echtscheidingssituatie. De gevolgen van een echtscheiding voor kinderen kunnen uiteenlopen van schulgevoelens over de scheiding tot teruglopende schoolresultaten, van depressieve gevoelens tot gedragsproblemen.

 

KinderKontext vindt het belangrijk om voor deze doelgroep iets te betekenen. Daarom biedt zij, door middel van de wetenschappelijk effectief bewezen interventie KIES (wat staat voor: Kinderen In EchtscheidingsSituaties) zowel individuele als groepsbegeleiding voor kinderen die een scheiding hebben meegemaakt.

 

KIES is opgenomen in de databank van net Nederlands Jeugd Instituut als effectieve interventie. Tevens heeft KIES in maart 2013 een Parel gewonnen van ZonMW, een gerenommeerd onderzoeksinstituut.

 

 

KIES voor het jonge kind, speelgroep voor kinderen van 4 tot 8 jaar

Jonge kinderen beleven de scheiding van hun ouders vaak op een heel andere manier dan oudere kinderen. Ok hun vermogen tot gesprekken over gevoelens en ervaringen zijn beperkt. Daarom is speciaal voor deze jonge kinderen een aparte groep, waarin zij door middel van spel en oefeningen de scheiding van hun ouders een plaats kunnen geven.

 

 

KIES, spel-  en praatgroep voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Veel kinderen hebben moeite met het verwerken van de scheiding van hun ouders. Het is wennen om bij één ouder te wonen en de andere te moeten missen. Voor deze kinderen is er de spel- en praatgroep KIES.  

KIES is een groep, waarin 7 tot 10 kinderen acht keer bij elkaar komen op door middel van spelletjes, oefeningen en gesprekken de scheiding beter te begrijpen en te verwerken. Kinderen vinden het vaak fijn om te merken dat zij niet de enige zijn in deze situatie.

 

 

KIES, praatgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Op serieuze en volwassen wijze wordt met pubers de scheiding van hun ouders besproken. De jongeren delen hun ervaringen als zij dat willen en vinden vaak herkenning bij elkaar.

KIES voor jongeren is een groep, waarin 7 tot 10 jongeren acht keer bij elkaar komen op door middel van oefeningen en gesprekken de scheiding beter te begrijpen en te verwerken. Zij vinden het vaak fijn om te merken dat zij niet de enige zijn in deze situatie.

 

 

KIES voor mij! Individuele begeleiding voor kinderen in scheidingssituaties

Sommige kinderen durven niet goed in een groep plaats te nemen of hebben na het delen van hun ervaringen in een groep nog wat extra ondersteuning nodig. Voor deze kinderen en jongeren bestaat de mogelijkheid voor individuele begeleiding. In een aantal gesprekken wordt ingegaan op de behoeften van het kind of de jongere. Het aantal gesprekken hangt af van de behoefte van een kind of jongere.

 

 

 

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Heeze