Help je kind een handje
Kind

KinderKontext biedt individuele begeleiding. 

 

Soms heeft een kind meer behoefte aan begeleiding bij zijn of haar problemen. KinderKontext biedt hiervoor individuele begeleiding aan. Hierbij wordt vraaggericht te werk gegaan en wordt met behulp van gedragstherapeutische, systeemtherapeutische en speltherapeutische interventies gewerkt aan datgene wat het kind (of de ouders) willen veranderen.

 

Voorbeelden van klachten die in begeleiding kunnen worden aangepakt, zijn:

  • (faal)angst
  • somberheid
  • onzekerheid
  • pesten
  • negatief zelfbeeld
  • onverwerkte rouw
  • problemen met het verwerken van een echtscheiding
  • gedragsproblemen
  • aangeleerde probleemgewoontes, zoals duimen of nagelbijten
  • broer of zus met een stoornis (ADHD, autisme, enzovoorts)

 

In het intakegesprek worden de problemen in kaart gebracht en wordt de hulpvraag verhelderd. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld wat ter goedkeuring aan ouders wordt voorgelegd. In het behandelplan staan kort de probleemomschrijving, de werkwijze, het aantal sessies en de daaraan verbonden kosten omschreven. Na ondertekening van het behandelplan worden de sessies ingepland en wordt individueel met het kind gewerkt. De laatste sessie is bedoeld voor evaluatie. Hierin komen zowel ouders als het kind naar de praktijk en wordt besproken hoe het gaat of wat er nog nodig is.

 

 

 

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Heeze